Brandveiligheid bij bedrijven: beter voorkomen dan genezen!

De telefoon gaat. U neemt op. Een werknemer zegt paniekerig: ‘Kom nu naar het kantoor! Er is brand uitgebroken, alles staat in lichterlaaie’. Verbouwereerd hangt u op en rijdt u in allerijl naar het kantoor. In de verte ziet u de dikke, zwarte rookwolken boven het bedrijventerrein hangen. Als u aan komt en de vlammen uit het pand ziet slaan, weet u dat het goed mis is. U kunt niets uitbrengen en ziet uw droom, waar u al die jaren naar toe heeft gewerkt, in rook op gaan. Gelukkig was er op het moment van de brand niemand in het gebouw, maar wát had u dit liever willen voorkomen! Het is de nachtmerrie van elke ondernemer: een brand in het bedrijf. Jaren van hard werken, bloed, zweet en tranen gaan in vlammen op. Een brand kan razendsnel om zich heen grijpen en is levensgevaarlijk. Het is dus een logisch gevolg dat door de aangescherpte eisen van verzekeraars, wijzigingen in brandweerorganisaties en veranderde inzichten in eigen verantwoordelijkheid, brandveiligheid bij bedrijven steeds belangrijker wordt. Maar wat wordt ermee bedoeld? Hoe weet u of uw gebouw brandveilig is? Welke wettelijke eisen voor brandveiligheid bij bedrijven zijn er eigenlijk? Hoe past u deze eisen toe om brandgevaarlijke situaties te voorkomen? Dit zijn belangrijke vragen die als ondernemer in u opkomen als u denkt aan de brandveiligheid van uw bedrijf, waar Pro-t-Action bij kan helpen. Pro-t-Action is een bedrijf dat zich richt op risicomanagement, arbeidsveiligheid en arbeidsinzetbaarheid. Daarnaast zijn ze bezig om brandveiligheid bij bedrijven aan te scherpen door middel van de quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’.

Doe de quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’!

Als bedrijf dient u maatregelen te nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Zo moet u bijvoorbeeld ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook beperken. Het is goed om hiervoor ontbrandbare of brandvertragende materialen voor te gebruiken. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor bijvoorbeeld blusmiddelen, uitgangen en vluchtroutes, stoffering, versiering, et cetera, waar Pro-t-Action in kan adviseren. Op het gebied van brandveiligheid geeft Pro-t-Action advies door middel van de quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’. Door deze uit te voeren krijgt u een eerste indruk hoe uw bedrijf ervoor staat. Pro-t-Action toetst door middel van deze quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’ of uw bedrijf aan de huidige regelgeving voldoet en als dit niet zo is, hoe het bedrijf brandveiliger gemaakt kan worden. De onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Brandcompartimentering
  • Brandbeveiligingsinstallaties
  • Veilig vluchten
  • Interne hulpverlening

Naar aanleiding van de quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’ kan Pro-t-Action zien of er tekortkomingen zijn in de brandveiligheid van het bedrijf. Als dit zo is wordt dit nader onderzocht en kan Pro-t-Action u een passend advies geven over hoe u de brandveiligheid in uw bedrijf beter zou kunnen organiseren, zodat het voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Wat een advies van Pro-t-Action voor uw bedrijf kan doen

Advies van Pro-t-Action kan zijn op het gebied van brandmeldings- en ontruimingsinstallaties, brandveiligheid van de constructie van het gebouw, vluchtroutes, en rook- en brandcompartimentering. Door dit advies hebben al veel bedrijven maatregelen genomen voor meer brandveiligheid in hun bedrijf. Zo ook het bedrijf uit de volgende reactie: ‘Door de quickscan ‘brandveiligheid bedrijven’ van Pro-t-Action zag ik waar de tekortkomingen in mijn bedrijf lagen. Zo was het ontruimingsplan en de vluchtroute niet goed uitgewerkt en heeft Pro-t-Action ons daarin kunnen bijstaan met een passend advies. Nu weet ik dat als er brand uit zou breken, al mijn werknemers veilig uit het pand kunnen komen en de schade beperkt blijft.’ Voeg uw bedrijf ook toe aan de vele bedrijven die brandveiliger werden na een advies van Pro-t-Action. Ga naar de website en neem contact op!