Een goede advocaat strafrecht vindt u hier

U kent het vast wel van tv: Amerikaanse series waarin een advocaat strafrecht een vlammend betoog houdt tegenover een jury die zeer onder de indruk luistert. In Nederland gaat het er ietwat anders aan toe, maar ook hier staat een advocaat strafrecht voor u klaar om u te verdedigen. Maar wat doet zo’n advocaat in de praktijk eigenlijk allemaal, en waar vindt u een goeie wanneer u die nodig heeft?  

Wat doet een advocaat strafrecht?

Een kort lesje advocatenleer. Wanneer iemand een overtreding of misdaad heeft gepleegd, komt diegene in aanraking met het strafrecht: het recht dat gaat over alle zaken rondom strafbare feiten die gepleegd worden. Dit persoon heet vervolgens ‘de verdachte’, en wordt aangeklaagd door het Openbaar Ministerie (OM) namens de samenleving. De verdachte heeft hierbij altijd recht op juridische bijstand – van een advocaat strafrecht. Dit omdat Nederland een rechtstaat is, en één van de grondvesten daarvan is dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Vervolgens komen twee belangrijke taken van een advocaat strafrecht aan bod:

  • In de gaten houden dat het OM zich aan de regels houdt, en
  • Het verdedigen van de verdachte.

De advocaat controleert het OM met betrekking tot de opsporing en mag aanwezig zijn bij het verhoor van de verdachte en mogelijke getuigen. Daarnaast bereidt de advocaat strafrecht de hoorzitting voor met de verdachte, en gebruikt hij alle middelen die binnen de wet zijn toegestaan om de verdachte te verdedigen tegen de beschuldigingen van het OM. Deze ‘middelen’ zijn vaak niet bekend bij de verdachte: niet iedereen kent de regels – én mazen – in de wet. Daarom is het handig om een advocaat strafrecht in te schakelen wanneer je een strafrechtszaak voor je hebt liggen. Denkt u nu: “Daar heb ik helemaal geen geld voor!” Dan kunt u alsnog een advocaat krijgen die een zaak pro deo doet: gratis of tegen een kleine vergoeding. Dit in verband met het eerdergenoemde grondvest dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en juridische bijstand. Interessant feitje: pro deo betekent ‘voor God’ en komt voort uit de vroegere gedachte dat goede werken die niet door arme mensen beloond konden worden, uiteindelijk door God zouden worden beloond. De Latijnse term is blijven hangen en wordt nog regelmatig gebruikt. Overigens geldt hier niet dat een lage prijs lage kwaliteit betekent – dat zou immers niet eerlijk zijn. Elke advocaat zet zich even hard in, ongeacht de beloning.

Advocaten met jarenlange expertise

Een advocatenbureau dat aan te bevelen is, is Witlox Snijders Advocaten. Bij dit kantoor, dat gevestigd zit in Amsterdam, zitten een aantal advocaten die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende onderwerpen, waaronder strafrecht. Ze hebben jarenlange expertise en hebben ervaring met alle onderdelen van het strafrecht en het advocatenberoep. Een aantal overtredingen en misdrijven waarvoor zij u mogelijk kunnen verdedigen, zijn:

  • Diefstal
  • Geweld
  • Wapenbezit of wapenhandel
  • Fraude
  • Een verkeersovertreding
  • TBS
  • Bezit van harddrugs
  • Lid zijn van een criminele organisatie

Ook wanneer uw rijbewijs is ingenomen, er beslag is gelegd op uw spullen of u een strafbeschikking heeft gekregen, kan u verdedigd worden door een advocaat strafrecht. Twee speciale soorten strafrecht waarvoor Witlox Snijders Advocaten zich inzet, zijn het jeugdstrafrecht en het militaire strafrecht. Dit laatste is van toepassing op militairen die tijdens hun dienst strafbare feiten plegen (bijvoorbeeld het niet opvolgen van een dienstbevel), óf in hun privétijd. Deze militairen worden vervolgens in de militaire kamer berecht. Het jeugdstrafrecht geldt voor verdachten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar: minderjarige delinquenten. Ook kinderen hebben recht op bijstand en een eerlijk proces. Heeft u ook een advocaat strafrecht nodig? Kijk dan eens op wsadvocaten.